معرفی

شركت توسعه خط لوله هامون (هپيكو) در سال 1385 با شماره ثبت 278802 با همت جمعی از متخصصان و مديران ارشد صنعت كشور تاسيس شده است.

اين شركت با هدف انجام امور مهندسی، طراحی، نظارت و مديريت پروژه های گوناگون عمراني و صنعتی، به ويژه در زمينه خطوط لوله (آب و فاضلاب، نفت و گاز) و صنایع وابسته به آن فعاليت خود را آغاز نموده است.

بهره مندی از كارشناسان نخبه، پشوانه ای محكم براي پيشبرد اهداف شركت بوده و افق فعاليت آن را ترسيم می نمايد.

شرکت توسعه خط لوله هامون توانایی انجام پروژه های مختلف اعم از:

  • اجرای خطوط انتقال آب و تاسیسات وابسته
  • اجرای لوله گذاری فاضلاب و تاسیسات وابسته
  • اجرای پروژه های ابنیه، سازه های صنعتی و تاسیسات وابسته به خصوص کارخانجات به صورت کلید دردست
  • اجرای پروژه های لوله رانی Pipe Jacking

را در قالبهای زیر دارا می باشد:

  • مدیریت پیمان Management Contract - MC
  • پیمانکاری عمومی General Contraction - GC

همچنین شرکت توانایی اجرای پروژه های فوق را به صورت BOT, EPCF, EPC, PC و ... را دارد.

مدیریت تامین لوازم و تجهیزات اصلی خطوط انتقال از ویژگی های خاص شرکت هپیکو می باشد.