آب و فاضلاب

شرکت توسعه خط لوله هامون (هپیکو) با دارابودن توانمندیها و تجهیزات لازم و همچنین تیم متخصص و مجرب در زمینه های مختلف طراحی، مهندسی و اجرایی، و پروژه های متعدد اجراشده و یا در دست اجرا در شهرهای مختلف از جمله : کاشان، نیاسر، اردستان، خوانسار، تفرش، تاکستان، سیرجان، چابهار، هرمزگان، گرگان و .... و لوله های در اقطار مختلف از 300 تا 1200 میلیمتر یکی از شرکتهای صاحب نام در این رشته می باشد.

لذا این شرکت با اتکا به توان شرکت های تولید لوله و اتصالات که دارای سهامداری مشترک می باشند، توانایی انجام پروژه های خط انتقال آب و ایستگاههای پمپاژ به صورت EPCF را دارد.
همچنین این شرکت با دارا بودن تجهیزات تخصصی Pipe Jacking، عملیات لوله رانی را به نحو احسن به انجام خواهد رساند.

شرکت هپیکو با مدیریت زنجیره تامین عملیات خطوط انتقال، رویه ی متمایزی از سایر رقبا دارد.