پروژه های در حال اجرا

بخش آب

تهیه و اجرای خط انتقال آب از آبشیرین کن یکصدهزار مترمکعبی تا مخازن داماهی

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور پدید آب سپاهان
دوره احداث: 2 سال

توضیحات خرید و اجرا در این پروژه شامل موارد ذیل می‌باشد:
خرید کلیه اقلام مربوط به پروژه شامل خرید 33 کیلومتر لوله فولادی به اقطار 1200 میلیمتر بانضمام خرید کلیه اتصالات و شیرآلان مورد نیاز
اجرای خط انتقال آب بطول حدود 33 کیلومتر با لوله فولادی به اقطار 1200 میلیمتر
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
اجرای حوضچه شیرآلات

این پروژه بصورت مشارکت با شرکت زلال ایران می‌باشد

پیشرفت پروژه: 1 درصد

1% Complete

اجرای خط انتقال آب از سد انحرافی محمدآباد به سد مخزنی کوثر(نومل) به روش pc

کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان گلستان
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین طوس آب
دوره احداث: 18 ماه

توضیحات خرید و اجرا در این پروژه شامل موارد ذیل می‌باشد:
تهیه و تامین کلیه لوله ها، شیرآلات و متعلقات و تجهیزات مکانیکال و الکتریکال خط انتقال آب و حمل و باراندازی در محل پروژه
احداث کامل خط انتقال آب از محل سد انحرافی محمدآباد به سد کوثر شامل اجرای خط لوله چدن داکتیل به قطر نامی 1000 میلیمتر کلاس فشاری C25 بطول حدود 28 کیلومتر و دبی متوسط 1200 لیتر بر ثانیه
اجرای کامل تجهیزات الکتریکال
احداث کلیه سازه های فرایندی شامل حوضچه های شیرآلات و ابنیه مورد
اجرای کامل تجهیزات الکتریکال
احداث ساختمان کنترل و بهره برداری

پیشرفت پروژه: 1 درصد

1% Complete

تأمین کالا، مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی اصلاح خط انتقال آب نابر به کاشان

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب کاشان
نوع و جنس لوله : لوله چدن داکتیل به قطر 400 میلیمتر
متراژ کار : 23000 متر
توضیحات: شامل دو بخش تأمین کالا، مصالح و تجهیزات و عملیات اجرایی خط انتقال به طول 23 کیلومتر

پیشرفت پروژه: 90 درصد

90% Complete

Nabar(1)
Nabar(2)
Nabar(3)
Nabar(4)
Nabar(5)
Nabar(6)

خرید و اجرای طرح آبرسانی به سایت مجتمع پتروشیمی دهدشت

- احداث سازه ها و ساختمان ها و اجرای محوطه سازی ایستگاه پمپاژ آبگیر طرح آبرسانی به صنایع پتروشیمی دهدشت
کارفرما: شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور پور آب
توضیحات: شامل تاسیسات برداشت آب از رودخانه مارون و ایستگاه پمپاژ آب با دبی 120 لیتر بر ثانیه

- احداث سازه ها و ساختمان ها و اجرای محوطه سازی ایستگاه پمپاژ تقویت فشارطرح آبرسانی به صنایع پتروشیمی دهدشت
کارفرما: شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور پور آب
توضیحات: شامل مخزن پیش نه نشینی، مخزن 1500 مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ آب با دبی 120 لیتر بر ثانیه

- عملیات اجرایی احداث جاده دسترسی و خط انتقال آب طرح آبرسانی به صنایع پتروشیمی دهدشت
کارفرما: شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور پور آب
نوع و جنس لوله: لوله فولادی به قطر داخلی 350 میلیمتر
متراژ کار: 15000 متر

- خرید بخشی از تجهیزات مکانیکال تاسیسات خط انتقال آب طرح آبرسانی به صنایع پتروشیمی دهدشت
کارفرما : شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
توضیحات : شامل تجهیزات مورد نیاز برای تجهیز کامل دو ایستگاه پمپاژ و متعلقات از جمله شیرآلات و اتصالات خط انتقال با لوله فولادی به طول 15 کیلومتر

پیشرفت پروژه: 85 درصد

85% Complete

Dehdasht(1)
Dehdasht(2)
Dehdasht(3)

 

اجرای سامانه انتقال آب شرب شهرچابهار از سد زیردان 

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

مبلغ قرارداد : 2.465 میلیارد ریال

دوره احداث: 3 سال

توضیحات خرید و اجرا در این پروژه شامل موارد ذیل می‌باشد:

 خرید کلیه اقلام مربوط به پروژه شامل خرید 88 کیلومتر لوله چدن نشکن به اقطار 1000و 1200 میلیمتر بانضمام خرید کلیه اتصالات و شیرآلان مورد نیاز 

 اجرای جاده دسترسی به طول حدود 50 کیلومتر از ابتدای انشعاب آب شرب شهری تا تقاطع جاده چابهار 

 اجرای خط انتقال آب خام بطول حدود 80 کیلومتر با لوله چدن نشکن به قطر 1000 و 1200 میلیمتر

 اجرای خط انتقال آب تصفیه شده تا مخازن ذخیره آب شهر چابهار به طول حدود 10 کیلومتر

 نصب شیرآلات هوا،پروانه‌ای و تخلیه آب مطابق نقشه‌های اجرائی

 اجرای حوضچه شیرآلات

 احداث مخزن بتنی 2000 مترمکعبی متعادل در فاصله 30کیلومتری از ابتدای مسیر خط انتقال

 اجرای لوله روکار خروجی از تصفیه‌خانه و کلیه لوله‌های ورودی، خروجی، سرریزو شستشو از جنس فولادی به قطر 600 میلیمتر

 

این پروژه بصورت مشارکت با شرکت زلال ایران می‌باشد.

Chabahar

Chabahar

Chabahar1

Chabahar1

Chabahar2

Chabahar2

Chabahar4

Chabahar4

Chabahar5

Chabahar5